Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 10927

Národní konference Venkov 2011

„Konference chce poskytnout prostor pro setkání hybatelů venkova, kteří se zabývají problematikou venkova. Měli bychom si říct, v jakém stavu je venkov ČR a jakým způsobem ho můžeme dále rozvíjet z pohledu národních i ekonomických vazeb, ať už s ohledem na rozpočtové určení daní, nebo na plánovací období Evropské unie od roku 2014,“ řekl předseda pořádající středočeské organizace Spolku pro obnovu venkova ČR Radomír Hanačík. Po zkušenostech z minulých ročníků odhaduje, že by se akce mohlo zúčastnit kolem 350 lidí.
Účastníci konference budou pracovat ve čtyřech skupinách rozdělených podle předem daných témat. Workshop Venkov a rodina začne v Ratměřicích – Vesnici roku 2010 a pokračovat bude návštěvou integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Pracovní skupina na téma Doprava na venkově zahrnuje přejezd vlakem ze Sedlčan do Olbramovic, workshop se pak uskuteční ve Štětkovicích. Nad dalším tématem, kterým bude Rozvoj a ekonomika venkova, se účastníci sejdou ve sportovním a relaxačním centru Monínec. Workshop Zemědělství a krajina, který se uskuteční na farmě Kunclův mlýn a v ZD Krásná Hora, se zaměří na prostupnost krajiny, přínos drobných zemědělců i na hospodaření velkých družstev a jejich vliv na krajinu.
Výstupy z každého workshopu jeho účastníci odprezentují poslední den konference v Sedlčanech. Součástí její závěrečné části bude také formulace návrhů, doporučení a závěrů jednání.
Národní konferenci Venkov 2011 pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR v součinnosti s Národní sítí místních akčních skupin ČR. Dalšími partnery konference budou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo dopravy ČR. Konference naváže na jednání, která se uskutečnila v roce 2009 v Holešově a v roce 2010 v Lázních Bělohrad.