Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 10948

Předběžný Harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013

Upozorňujeme žadatele, že se jedná pouze o předběžný haromonogram, který bude teprve schvalován Monitorovacím výborem PRV, a proto v něm může dojít k dílčím změnám.

18. kolo:

6.2. – 12.2.2013

III.4.1   Získávání dovedností, animace a provádění

6.3. – 12.3.2013

I.1.1.1  Modernizace zemědělských podniků – jímky, hnojiště, stáje (pro skot, ovce a kozy) a dojírny (Pozn. Podmínkou pro možnost v rámci projektu žádat i na stáje a dojírny je realizace určitého minimálního procenta způsobilých výdajů na jímky a hnojiště)

I.1.1.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

I.1.3.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

I.3.1     Další odborné vzdělávání a informační činnost

III.1.1   Diverzifikace činností nezemědělské povahy - pouze záměr a)

IV.1.2   Realizace místní rozvojové strategie

 

19. kolo:

5.6. – 11.6.2013

I.1.3.1  Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům – (Pozn. pokud bude větší zůstatek)

I.1.4     Pozemkové úpravy – (Pozn. pokud bude větší zůstatek)

I.3.4     Využívání poradenských služeb

II.2.4    Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

IV.1.2   Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1   Realizace projektů spolupráce

 (informace z internetových stránek eAGRI ze dne 29.11.2012)