Projekty spolupráce

 • Jihočeské kapličky

  Odkaz na stránky vytvořené v rámci projektu spolupráce Rehabilitace drobné sakrální architektury v jihočeském pohraničí
 • Rozvoj místního partnerství a trhu práce

  Cílem projektu je rozvoj místního partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých sektorů za účelem zlepšování situace na trhu práce a posílení zaměstnanosti v regionu spolupráce, a to na základě zkušeností získaných při zahraničních exkurzích v regionu LAG Deggendorf (Bavorsko).
 • S Peklíkem na vandr

  Cílem tohoto projektu (který společně realizují MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech) je rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek, a to především pěší turistiky. Dále je výstupem projektu vyhledání a vyznačení nové sítě turistických a vycházkových tras včetně oživení historické obchodní Linecké stezky, vytvoření sítě odpočinkových zastavení, uspořádání živých akcí (tematických výletů a jarmarků) a tím zvýšení návštěvnosti regionu spolupracujících MAS. Veškeré aktivity budou realizovány s ohledem na posílení marketingové značky regionu spolupráce, kterou je postavička Peklíka a její rozšíření na sousední území MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech. Bližší informace o projektu, včetně konání živých akcí, naleznete na www.mas-netolice.cz nebo na www.masrozkvet.cz.
 • Zdraví nás baví

  Díky realizaci projektu „ Zdraví nás baví“ vznikne v obcích a městech regionu spolupráce na Lhenicku, Vodňasku, Netolicku, Českobudějovicku a Písecku síť 22 venkovních tělocvičen pro dospělé – někde to bude celá sada až 8 cvičebních prků, někde třeba jenom jeden, ale tak, aby co nejvíce sloužil místním obyvatelům. Projekt realizují občanská sdružení – MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský Les – Netolicko a MAS Vodňanská ryba.
 • S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou

  Projekt ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. spolu s Občanským sdružením Rozkvět zahrady jižních Čech. Tento projekt je zaměřen na rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek spolupracujícího zájmové území MAS BLN a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech pro návštěvníky – turisty. V rámci tohoto projektu bude vytvoření webového mobilního průvodce s interaktivním mapovým portálem a dalšími doplňkovými službami, dále budou instalovány turistická zastavení pro odpočinek turistů a uspořádány cyklovýlety – okolo Lipna a do vojenského újezdu Boletice.
 • Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov

  Projekt ve spolupráci MAS Blanský les – Netolicko spolu s Občanským sdružením Rozkvět zahrady jižních Čech.Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro neformální vzdělávání pořízením mobilních učeben pro potřeby komunitního vzdělávání, vybavení techniky, budou pořízeny výukové sady pro technické vzdělávání školní mládeže a sady výukových prostředků na kurzy Záchrana lidského života.
 • Zvyky a tradice na obou stranách hranice

  Projekt ve spolupráci MAS Blanský les – Netoliko, MAS Vodňanská ryba, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada, MAS Vršatec. Účelem tohoto projektu je seznámení s regionálními zvyky, tradicemi, tradičními řemesly a využít je pro rozvoj venkovského cestovního ruchu jako jednu z příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky. Budou probíhat přednášky, semináře, workshopy pro děti a mládež na téma lidové zvyky a tradice, ukázky řemesel, v červnu se bude konat v Netolicích festival amatérských uměleckých sdružení – přehlídka amatérských ochotnických divadel.
 • Monitoring a Evaluace jihozápadní části jižních Čech

 • Mezinárodní projekt "Linecká stezka"

  Impulzů pro vznik tohoto projektu bylo několik; především historická skutečnost, že regionem mezi Netolicemi a Lincem vedla ve středověku významná "nadregionální" obchodní cesta (odtud také název " Linecká stezka" nebo také " Stará cesta do Čech"). Právě poznání historických souvislostí může být významným lákadlem pro návštěvníky. Je důležité zaměřit se na území v lokalitě mezi Netolicemi a Vyšším Brodem (trasa Netolice-Lhenice –Ktiš – Chvalšiny- Malšín -Vyšší Brod a okolí), které není doposud z hlediska cestovního ruchu zpracováno. Účelem projektu je využití potenciálu, který regionu ukázala Zemská výstava 2013 (posílení motivace k návštěvě regionu), přiblížení turistické nabídky hornorakouského a jihočeského příhraničí potenciálním návštěvníkům a využití moderní technologické aplikace (mobilní průvodce).