Vyhledávání
     

Informační systém regionu Blanský les-Netolicko.

Sídlo MAS
MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice
e-mail: mas@netolice.cz
tel: 388 325 356
Provozní doba: pondělí – středa 9,00 – 12,00

QR kód MAS BLN

QR kód MAS BLN

Počet zobrazených stránek: 10887

Publikace OSA IV. LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI - PŘÍKLADY Z PRAXE

Tyto projekty byly spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Prostředky na ně čerpaly pro své žadatele místní akční skupiny v rámci své alokace na Strategický plán LEADER 2007 - 2013 ze IV: osy Programu rozvoje venkova v období 2009 - 2012. Projekty uvedené v této publikaci, jsou ukázkou činnosti jihočeských místních akčních skupin. Mohou však být pro Vás také inspirací k přípravě dalších projektů zaměřených na rozvoj českého venkova.